Prijevodi bez ovjere

Tijekom dugogodišnjeg iskustva prevodila sam brojne tekstove iz različitih područja. U nastavku Vam navodim vrste prijevode za koje Vam nije zakonski potrebna ovjera sudskog tumača, a za koje me slobodno možete kontaktirati:

·privatno i poslovno dopisivanje

·prevođenje web stranice, brošure, priručnika

·prijevodi jelovnika i cjenika za ugostiteljstvo

·prijevodi raznih vrsta tekstova:
certifikati, trgovački ugovori, turistički letci, natječajna dokumentacija, troškovnici, liječnički nalazi i sl.

·simultano prevođenje na poslovnim sastancima

·usmeno prevođenje pri državnim institucijama

 

Slobodno me kontaktirajte za sve dodatne informacije!