Prijevodi sudskog tumača

U funkciji stalnog sudskog tumača obavljam sljedeće prijevode:

P i s m e n o   p r e v o đ e n j e

osobni dokumenti (rodni i vjenčani listovi, osobne iskaznice, vozačke dozvole, svjedodžbe, razne potvrde, dozvole za boravak ili rad, stanja računa u banci itd.)
potrebna dokumentacija za sklapanje braka
pravni i sudski dokumenti (potvrde o rezidentnosti, razni ugovori, tužbe, rješenja, odluke, zapisnici, izvješća o testiranju, pravilnici, preambule itd.)
dokumentacija trgovačkih društava (izvodi iz sudskog registra, financijska izvješća, revizorska izvješća, razni ugovori, natječajna dokumentacija itd.)
tehnička dokumentacija (posebno važno za dobivanje atesta nadležnih državnih organa)
medicinska i farmaceutska dokumentacija
ostali stručni tekstovi, spisi, certifikati, rješenja i sl.

U s m e n o   p r e v o đ e n j e

vjenčanja (Matični ured Split, Kaštela, Trogir i Omiš)
sudske rasprave
pri državnim tijelima (policija, HZZ, itd.)
prevođenje kod javnog bilježnika