Dokumentacija za vjenčanje

Sukladno zakonu Republike Hrvatske, dokumentacija koju trebate pribaviti za prijavu gradskog vjenčanja sa stranim državljaninom ili stranom državljankom u matičnom uredu Republike Hrvatske je sljedeća:

HRVATSKI DRŽAVLJANIN:

1. domovnica (nije potrebno izvaditi novu)

2. važeća osobna iskaznica na uvid

3. preslik osobne iskaznice svjedoka

STRANI DRŽAVLJANIN:

1. izvadak iz matične knjige rođenih ne stariji od 3 mjeseca    *dati sudskom tumaču na prijevod ukoliko nije po bečkoj konvenciji pa samim tim i internacionalno priznat

2. potvrda o slobodnom bračnom stanju u kojoj je navedeno da nema zakonskih zapreka za vjenčanje s budućim supružnikom (treba biti navedeno ime i prezime) te da će vjenčanje biti priznato u inozemstvu odakle je budući supružnik (ovu potvrdu mogu činiti i dva dokumenta, bitno je da sadrži navedene podatke) *dati sudskom tumaču na prijevod

3. važeća putovnica na uvid

4. preslik važeće putovnice svjedoka

Podaci ažurirani 01.01.2011.