Kontakt

K A T A R I N A  K A R A N U Š I Ć

stalni sudski tumač i prevoditelj

radno vrijeme:

pon-ned

9:00 - 19:00

Dokumentaciju preuzimam i dostavljam osobno kod Vas ukoliko se nalazite u Splitu i bližoj okolici.

Mobitel: +385 (0) 95 824 72 72
E-mail: kkaranusic@gmail.com

Sa zadovoljstvom ću primiti svaki Vaš mail. Bilo da se radi o traženju neke informacije, davanju ponude ili predlaganja suradnje.